معرفی شرکت بین المللی صنوبر


احتراماً به استحضار می‌ رساند که شرکت بازرگانی صنوبر با در اختيار داشتن امكانات فني و مالي و با استفاده از تجارب علمي مديران كاردان و بمنظور ارائه خدمات لازم به متقاضيان در زمينه تامين نيازهاي آنان از مبادي كشورهاي مختلف جهان و تحويل در محل مورد نظر در سریعترین زمان ممکن و مناسب ‌ترین قیمت بر اساس شرايط (ريالي) يا (ارزي) قرارداد مربوطه، حاضر به همکاری با آن شرکت محترم و پیمانکاران مربوطه می باشد. لذا خواهشمند است، در صورت تمایل به همکاری با این شرکت درخواست‌ها و سفارشات بازرگانی خود را ارسال نمایید تا در اولین فرصت نسبت به همکاری صمیمانه اقدام گردد.